english cesky
slogan SMART cz
drobecekÚvodní stránkadrobecekObchodní podmínky

Obchodní podmínky SMART Textile s.r.o.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

1. Objednávání

Zboží lze objednat na stránce (www.smart-textile.cz). Objednání je závazné. Firma SMART Textile s.r.o. nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné. Každý zákazník bude informován informačním kanálem (email) a obdrží potvrzení objednávky s předběžným termínem dodávky objednaného zboží.

2. Dodání

Objednané zboží bude v rámci České republiky zasláno prostřednictvím smluvního dopravce nebo České pošty, s.p. (www.ceskaposta.cz) na jméno a adresu objednatele.

Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, nákupní doklad a popis funkční úpravy.

3. Cena poštovného a balného

Cena poštovného a balného je stanovena dle výběru druhu přepravy Její výběr je prováděn při vyplňování objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo v případě nadměrné váhy celé objednávky dodatečně vyúčtovat kupujícímu aktuální rozdíl nákladů přepravného. Tento rozdíl musí být prodávajícím oznámen do 48 hod po objednání a kupující s ním musí souhlasit.

Cena přepravného při objednávce nad hodnotu zboží 5 000 CZK není účtována.

4. Způsob a cena dodání:

Ceny dopravného jsou uvedeny bez DPH.

Česká pošta:

5. Platební podmínky

Výběr způsobu platby je prováděn při vyplňování objednávky z těchto variant:

6. Možnost vrácení zboží

Pokud vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 14-ti dnů po obdržení nepoužité vrátit na adresu logistického centra firmy SMART Textile s.r.o., Na Větrníku 1384, 537 05 Chrudim IV. Zpětné zaslání zboží je možné pouze v původním stavu a obalu bez známek užívání. Peníze Vám obratem vrátíme.

Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

Zásilka bude obsahovat:

  1. nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu
  2. originál nákupního dokladu – faktury
  3. krátký popis důvodu vrácení zboží
  4. číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět.

Zpětné zasílání peněz za vrácené zboží v hotovosti i na bankovní účet přepočtem na EURO účtujeme:

na Slovensko

 

Částka se odečte od hodnoty vráceného zboží.

7. Výměny zboží

Jestliže chce zákazník zboží vyměnit za jinou velikost, zboží zašle zpět na adresu logistiky SMART Textile s.r.o., Na Větrníku 1384, 537 05 Chrudim IV. Stav dostupných velikostí si ověřte po zadání artiklu zboží do vyhledávacího pole (vyhledat ve zboží) na úvodní stránce webu (www.smart-textile.cz). Číslo produktu je uvedeno na vystaveném dokladu. Dostupnou velikost si můžete k výměně rezervovat max. 48 hodin. Poštovné za výměnu hradí spotřebitel dle předchozí ceny poštovného za doručenou objednávku. Cena vráceného zboží bude započtena s cenou za zboží vyměněné. V případě, že spotřebiteli byla zásilka doručena s 0,- cenou za dopravu, je cena dopravy za vyměněné zboží též s 0,-cenou. Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu a obalu, bez známek užívání. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

8. Reklamace a záruka u internetového prodeje

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu (www.smart-textile.cz) a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu.

Reklamace zboží v internetovém obchodu (www.smart-textile.cz) se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Občanský zákoník Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a Zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele).

Vzniklé právní spory budou řešeny příslušným soudem v místě sídla společnosti SMART Textile  s.r.o.. Pro posuzování technických parametrů je ustanovena Textilní laboratoř Liberec, U jezu 4, 461 19 Liberec.

Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží "účtenka", přiložená ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce (www.smart-textile.cz). U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

Postup a průběh při podání reklamace:

1) Zákazník podá informaci o reklamaci zasláním e-mailu na adresu info@smart-textile.eu.

2) Zákazník zašle zásilku na adresu logistiky: SMART Textile s.r.o., Na Větrníku 1384, 537 05 Chrudim IV.

Zásilka bude obsahovat:

  1. reklamované zboží
  2. originál nákupního dokladu – faktury
  3. popis zjištěné vady a její projevy
  4. uveďte prosím, co od reklamce očekáváte – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků, za zboží zaplacených.
  5. číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem, na které bude částka v hotovosti zaslána zpět.
  6. vaši e-mailovou adresu

 

3) Po přijetí reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů od doručení reklamace seznámí kupujícího (e-mailem) o dalším postoupení reklamace, případně navrhne další postup reklamace.

4) Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dnů nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dnů), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány finanční prostředky za zakoupení zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace).

 

Reklamované zboží nelze zaslat jako dobírku, ta nebude přijata.
Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, obchod (www.smart-textile.cz) nehradí.

9. Dodatek

Obchod (www.smart-textile.cz) neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem (Českou poštou,DPD), pokud vám je zásilka doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se obchod (www.smart-textile.cz) zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce (Česká pošta nebo DPD).

10. Ochrana osobních dat

Naše společnost dává serióznímu vyřizování objednávek a reklamací nejvyšší prioritu. Stejně je kladen důraz na ochranu osobních dat. Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřeby firmy. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimku tvoří externí dopravce, kterému je předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi sloužící pro bezproblémové doručení zboží.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 3. května 2012. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

Děkujeme za důvěru

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o serióznosti a korektnosti internetového nákupu u firmy SMART Textile s.r.o..

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování služeb pro Vás.

Team společnosti SMART Textile s.r.o.